NÄR MÄNNISKOR VÄXER, VÄXER VERKSAMHETEN

FRÅN CHEFSKAP TILL LEDARSKAP TILL FACILITATOR

Med allt större organisationsspann av medarbetare som var och en är specialist på sin del utvecklas ett självledarskap som inte kan ledas med traditionellt hierarkiskt tänkande och chefskap.

Organisation och strategisk utveckling blir alltmer en konversation som berör alla. För att verklig förändring skall ske blir ledarens roll att utveckla kultur och klimat, som skapar förutsättningar för nytänkande genom engagemang och delaktighet på alla nivåer. Det gemensamma är det tydliga målet!

Genom att byta perspektiv på dig själv, din roll, din omgivning ser du nya möjligheter. Utvecklar du dina relationer i grupper och nätverk som du ingår i utvecklar du ett kraftfullare inflytande.

Team/grupper som utvecklar sin kommunikation till att inspirera inte bara sig själva utan också sin omgivning bidrar till att utveckla organisationskulturen och dess utveckling av affärerna.