Individ | Utveckla dig själv

ATT LEDA SIG SJÄLV

FÖRSTÅ DIN HISTORIA, VÄLJ DIN FRAMTID

Vi ser på ledarskap som ett yrke i sig, något man måste lära sig precis som allt annat. För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv.Det kräver insikt om den egna personligheten. Du måste vara medveten om dina egna reaktioner och konsekvenser av detta i olika situationer. Perspektiv och reflektion är nyckelord.

Att klara ut dina egna värderingar och drivkrafter är basen för det egna ledarskapet. Först då kan du välja vad som är viktigt i den roll du har just nu. Tid är ett strategiskt nyckelbegrepp. I ledarrollen skall du både kunna utveckla affären, dina medarbetare och dig själv samtidigt som du vårdar den dagliga verksamheten

It is never to late to take a next step.

Lust att leda
Tid att leva

ATT LEDA ANDRA

Empati d v s förmågan till inlevelse och förståelse är en grundfaktor. Det hjälper dig att förstå att människor drivs av olika saker, antagligen inte samma som du. Som ledare är det viktigt att förstå att du är en förebild vilket är grundnivån på kommunikation – man brukar säga att du leder som du ÄR! Skickar du de signaler som stämmer med hur du vill utveckla verksamheten?

När du blir medveten om svaren på detta blir det lättare att inspirera och coacha andra.

Har du upptäckt potentialen hos dina medarbetare?