Samverkan

Genom många års erfarenhet finns ett rikt nätverk både nationellt och internationellt med djup kompetens inom många olika specialistkompetenser för att skräddarsy den utveckling som behövs utifrån just dina eller din verksamhets behov (svenska eller engelska). T ex personlig utveckling:

www.deninreresan.se

Ideella projekt:

Mentor i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. 

www.ungtledarskap.se/nominera

Ambassadör Hungerprojektet. Hungerprojektet avskaffar hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda,det ger bestående resultat och äkta framtidstro. Vision-Commitment-Action. 

www.hungerprojektet.se