Roy Olofsson

Kontaktbild

Annan information

Du får gärna besöka oss eller ringa!

R O Innovation AB
Att: Roy Olofsson        
Kajakvägen 12        
296 37 Åhus
Sweden

e-mail: roy@roiledarskap.se

mobiltfn: (46) 70 359 2702

Logga in