Om Roy

Ledarskapets historia

 

Minnesmärkena finns där för att det aldrig mer skall hända, men det hände – och i ännu större skala och globalt! Kanske måste vi bli ännu mera tydliga och medvetna om att dagens ledarskapsutbildningar har sitt ursprung från Harward och Stanford (Universitet i USA). Dessa använde sig av den militära ledningskunskapen efter 2:a världskriget som grund för civila ledarutbildningar på 50- talet och framåt.  Man kan fortfarande se på strukturerna i dagens program var det finns rester kvar av denna tradition. Det märks delvis i olika trender och uttryck t ex Marketing warfare, vinna eller försvinna. Kris, konflikt och ”yttre fiender” används som motivatorer av ledare som vill mobilisera sin organisation. Är det inte dags att ändra på detta? Mekanismen i allt detta är ju att driva på med hjälp av rädsla.


Vi vet idag att människan biologiskt inte fungerar bra varken vad gäller tänkande, kreativitet, eller skapande under den här typen av omständigheter. Det är inte heller bra för hälsan. Vi ser också att länder som haft eller har diktatorer eller auktoritära regimer har en svag ekonomisk och social utveckling.

Ledarskapets framtid

Är det då inte dags att byta paradigm (tankemönster). Jämför med bibeln som i gamla testamentet är regelstyrt med hjälp av 10 Guds bud, men nya testamentet har kärlek som grundtema. Kärlek i gamla grekiska skrifter är inte bara eros utan också  t ex  agape = på principer grundad kärlek, filadelfia = broderlig kärlek eller filia = tillgivenhet, vänskap. I stora synonym-ordboken nämns ord som djup samhörighet, känslogemenskap, levande intresse, lust och håg.

Några kallar humanistiskt ledarskap för flum, men det är inget ”låt gå”- ledarskap jag pratar om utan tvärtom. En humanistisk ledare har klarat ut sina egna värderingar och vågar ta ett steg fram, bli tydlig och stå för dem. Med detta menas en individ som funnit sina djupare drivkrafter och vad som är viktigt, en identitet och ett förhållningssätt med respekt för livet och för andra människor.

En del människor finner detta efter en personlig kris i livet. Man behöver inte vänta på krisen för att börja sin personliga utveckling  och söka sin egen mening genom egna ställningstaganden.

Vi vet idag att ett ledarskap och ett organisationsklimat med tillit och framtidstro har en mycket högre kreativitet och skapandekraft,  härav följer också en ökad förändrings-benägenhet. Utveckling och förändring är en naturlig del av livet och leder till att man växer och utvecklas som människa!

Många söker idag efter denna typ av organisationer och miljöer, därför ser vi seminarierubriker som ”Det attraktiva företaget”. Vi talar om ”sustainable corporation/society” etc. Detta är helt enkelt ett uttryck för att många vill bidra i en miljö som ger personlig mening. Uppskattning och feed-back är viktiga faktorer många saknar idag, då behövs ledare och organisationer med omsorg och kärlek, om ingen ger finns inget att få!

Därför krävs det idag ett lysande, kärleksfullt  ledarskap som är energigivande och inspirerande! Genom sig själv känner man andra, om man inte älskar sig själv är det

svårt att älska andra. Därför måste ledare lära känna sig själva, då når man också framgång. Framgång  är en resa inte ett mål! Materiell framgång gör resan trevlig men framgång handlar om god hälsa, inspiration och entusiasm.