Ledningsgrupp

En ledningsgrupp kan inte klara komplexare uppgifter än den tillitsnivå man har i gruppen. (Anders Wendelheim, Sthlms Universitet)

Ledningsgruppen är en av verksamhetens viktigaste team. Hur man hanterar klimatet, energi, relationer, kommunikation och idéutveckling här sätter sina spår i hela verksamhetens sätt att fungera. Även här gäller ledning genom förebild d v s sättet att vara i olika frågor överförs till resten av organisationen.

Ju tydligare man kan göra ledningsgruppens roll, dess mål, dess sammansättning och hur man kommunicerar med resten av verksamheten, ju effektivare blir hela organisationen.

Sammansättningen även av andra team, projektledningar o s v har en avgörande betydelse för hur effektivt arbetet kommer att bedrivas. En viktig ledningsroll är därför att bli medveten om hur man bäst rekryterar och utvecklar olika delar i ett team.

Självledarskap och stresshantering

Dags för nytt seminarium - den 7-8 samt 14-15 mars 2018. Läs mer HÄR

Om motivation och ledarskap. 

Roy talar om Motivation och arbetsglädje - PDF

Hur ett antal medarbetare ser på sitt lärande och sin utveckling efter att ha deltagit i en värderingsorienterad personlighetsutvecklingsprocess på sin arbetsplats - med fokus på självkännedom, engagemang och utveckling. 

Att förstå och leda sig själv - Nya vägar för personlig utveckling? - examensarbete av Roy.