När människor växer, växer verksamheten

Organisationsutveckling

Från Chefskap till Ledarskap till Facilitator

Med allt större organisationsspann av medarbetare som var och en är specialist på sin del utvecklas ett självledarskap som inte kan ledas med traditionellt hierarkiskt tänkande och chefskap.

Organisation och strategisk utveckling blir alltmer en konversation som berör alla. För att verklig förändring skall ske blir ledarens roll att utveckla kultur och klimat, som skapar förutsättningar för nytänkande genom engagemang och delaktighet på alla nivåer. Det gemensamma är det tydliga målet!

Genom att byta perspektiv på dig själv, din roll, din omgivning ser du nya möjligheter. Utvecklar du dina relationer i grupper och nätverk som du ingår i utvecklar du ett kraftfullare inflytande.

Team/grupper som utvecklar sin kommunikation till att inspirera inte bara sig själva utan också sin omgivning bidrar till att utveckla organisationskulturen och dess utveckling av affärerna

Självledarskap och stresshantering

Dags för nytt seminarium - den 7-8 samt 14-15 mars 2018. Läs mer HÄR

Om motivation och ledarskap. 

Roy talar om Motivation och arbetsglädje - PDF

Hur ett antal medarbetare ser på sitt lärande och sin utveckling efter att ha deltagit i en värderingsorienterad personlighetsutvecklingsprocess på sin arbetsplats - med fokus på självkännedom, engagemang och utveckling. 

Att förstå och leda sig själv - Nya vägar för personlig utveckling? - examensarbete av Roy.