Roy Olofsson - 
vem är det?

OCH VEM ÄR DÅ JAG?

I min bakgrund som militär (telegrafist/signalist) under några år blev jag intresserad av lärande och ledarskap.

Jag började sedan i tidig dataålder som tekniker och vidare i en mängd positioner på olika chefsnivåer reflektera över förändring och utveckling. Varför gick utvecklingen så långsamt? Teknikens möjligheter låg ju alltid 10-15 år före den faktiska verksamhets- och organisationsutvecklingen.

Efter att ha verkat i företagsledningsposition med mer än 600 medarbetare bytte jag karriär till ledarutvecklare vid IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Här har jag fått tillfälle att ägna mig åt hur man kan utveckla den mänskliga potentialen och också reflektera över hur detta samverkar med organisations- och affärsutvecklingen.

Jag har arbetat med många olika typer av utvecklingsprogram både nationellt och internationellt. Företagsanpassade program, långa program i generell företagsledning såväl som individanpassade program med coaching/mentoring liksom HR-inriktade program. Internationell erfarenhet: Latinamerika, Belgien, Frankrike, Italien, Ryssland, Finland, England.

Exempel på utbildningar i min egen bakgrund::

 • · Militärutbildning i Flygvapnet
 • · IFL-skolan, 12 veckors program i generell företagsledning
 • · Hälsopsykologi, Pedagogik, Företagsekonomi vid Universiteten i Stockholm, Växjö, Linköping
 • · International Teachers Program for Management Educators, Bocconi, Milano
 •   Styrelsearbete IFL/Styrelseakademin
 •   2016 Uppsats" Att förstå och leda sig själv; Nya vägar för personlig utvecking" Linnéuniversitetet i Växjö

Facilitator och handledarutbildningar:

 •   Facilitatorutbilding i ValuesOnLine
 • · ICF-utbildning i coaching
 • · Facilitatorutbildning i Belbin TeamSkills
 • · Handledarutbildad i Krissamtal både enskilt och i grupp
 • · Handledarutbildad i DeBonos Kreativt tänkande