En ledningsgrupp kan inte klara komplexare uppgifter än den tillitsnivå man har i gruppen. 
(Anders Wendelheim, Sthlms Universitet)

Ledningsgruppen är en av verksamhetens viktigaste team. Hur man hanterar klimatet, energi, relationer, kommunikation och idéutveckling här sätter sina spår i hela verksamhetens sätt att fungera. Även här gäller ledning genom förebild d v s sättet att vara i olika frågor överförs till resten av organisationen.

Ju tydligare man kan göra ledningsgruppens roll, dess mål, dess sammansättning och hur man kommunicerar med resten av verksamheten, ju effektivare blir hela organisationen.

Sammansättningen även av andra team, projektledningar o s v har en avgörande betydelse för hur effektivt arbetet kommer att bedrivas. En viktig ledningsroll är därför att bli medveten om hur man bäst rekryterar och utvecklar olika delar i ett team.